BEHANDLINGAR
DETALJERAD BESKRIVNING

BELKYRA

injektioner mot dubbelhaka
Pris 11.500 SEK

Belkyra - Injektioner mot dubbelhaka

Detaljerad beskrivning

Du kan injicera bort din dubbelhaka med Belkyra, deoxicholsyra. Två behandlingar kostar 15.500 sek!

​Besvärande dubbelhaka kan bero genetik, viktuppgång eller åldrande. Ett icke kirurgisk ingrepp är att injicera läkemedlet Deoxicholsyra. Deoxicholsyra och det första godkända läkemedlet för oönskat fett under hakan. Deoxicholsyr som framställts kemiskt och är identisk med det naturligt förkommande deoxicholsyran som finns i kroppen för att medverka vid nedbrytning och absorption av fett.

Deoxicholsrya rekommenderas för behandling av måttlig till svår utbuktning eller utfyllnad kopplad till dubbelhaka hos vuxna när förekomsten av dubbelhaka har en betydande psykologisk inverkan på personen.

​Hur går behandling till?

Föregås av noggrann konsultation. Bedövning appliceras och läkemedlet injiceras vilket tar 2-3 minuter. När Deoxicholsyra injiceras i hakan förstörs fettcellerna i området och resultatet blir en mer markerad hakprofil.

Normalt krävs 2-3 behandlingar. Tidsintervallet mellan varje behandling ska vara minst 4 veckor men gärna 6-8 veckor mellan behandlingarna. Max antal för behandlingar är 6 behandlingar.

​Efter behandlingen

Direkt efter behandlingen blir man svullen under hakan. Denna svullnad lägger sig successivt de närmaste 1-2 veckorna.

BEHANDLINGSOMRÅDE
  • Dubbelhaka (submentalt fett)

FÖRE & EFTERBILDER

Kommer förhoppningsvis snart 🙂

MALL-512x512-fore-och-efterbilder